Naše usluge

Risk menadžment

Za naše klijente vršimo aktivnosti procjene rizika koje podrazumjevaju detaljnu analizu poslovanja i utvrđivanja stepena izloženosti potencijalnim rizicima.

Agilnim pristupom u dijelu revizije rizika pratimo izmjenu potreba klijenata u toku osiguravajućeg perioda.

Optimizacija troškova osiguranja

Kreiramo optimalan paket osiguravajućih pokrića prema stvarnim potrebama klijenata, a u cilju potpune finansijske zaštite u slučaju nastanka štetnog događaja.

Krovnim ugovorima sa renomiranim osiguravajućim društvima u zemlji i inostranstvu obezbjeđujemo klijentima komercijalno najpovoljnije uslove osiguranja.

Menadžment šteta

Monitoringom kompletnog procesa odštetnog zahtjeva od momenta prijave do likvidacije obezbjeđujemo klijentima ostvarivanje prava iz police osiguranja.

Ušteda vremena

Preuzimanjem aktivnosti kompletne komunikacije sa osiguravajućim društvima klijentima štedimo vrijeme uz postizanje maksimalne efikasnosti na poslovima osguranja.