Profesionalno zastupanje klijenata u poslovima osiguranja

O Nama

InterBroker d.o.o. je specijalizirana kompanija koja se bavi profesionalnim zastupanjem klijenata u osiguranju.

Mi obezbjeđujemo klijentima optimalna rješenja zaštite zaposlenika, imovine i finansijskog poslovanja od različitih rizika.

U saradnji sa renominiranim osiguravajućim društvima na lokalnom i inostranom tržištu osiguranja kreiramo solucije oblikovane prema potrebama klijenta.

Naš tim

Tim čine licencirani brokeri u osiguranju sa preko 20 godina radnog iskustva u branši osiguranja.
Našim klijentima smo na raspolaganju 24/7

Naši ciljevi

Inovativnim i efikasnim pristupom pomoći klijentima u cilju postizanja maksimalne finansijske zaštite u slučaju nastanka neželjenog događaja.

Obezbjediti proizvode osiguranja koji su oblikovani prema potrebama klijenata.

Opravdati povjerenje klijenata.

INTERBROKER d.o.o.

Mjesto gdje “sitna” slova u osiguranju ne postoje!

Naše usluge

Risk menadžment

Za naše klijente vršimo aktivnosti procjene rizika koje podrazumjevaju detaljnu analizu poslovanja i utvrđivanja stepena izloženosti potencijalnim rizicima.

Agilnim pristupom u dijelu revizije rizika pratimo izmjenu potreba klijenata u toku osiguravajućeg perioda.

Optimizacija troškova osiguranja

Kreiramo optimalan paket osiguravajućih pokrića prema stvarnim potrebama klijenata, a u cilju potpune finansijske zaštite u slučaju nastanka štetnog događaja.

Krovnim ugovorima sa renomiranim osiguravajućim društvima u zemlji i inostranstvu obezbjeđujemo klijentima komercijalno najpovoljniije uslove osiguranje.

Menadžment šteta

Monitoringom kompletnog procesa odštetnog zahtjeva od momenta prijave do likvidacije obezbjeđujemo klijentima ostvarivanje prava iz police osiguranja.

Komunikacija sa osiguravajućim društvima

Preuzimanjem aktivnosti kompletne komunikacije sa osiguravajućim društvima klijentima štedimo vrijeme uz postizanje maksimalne efikasnosti na poslovima osiguranja.

Licencirani brokeri u osiguranju

Potrebna Vam je stručna pomoć pri kreiranju i odabiru idealne police osiguranja?

Kontaktirajte Nas

Počnimo s kreiranjem Vaše idealne police osiguranja

Recite nam više o sebi i Vašem biznisu kako bi Vam pomogli pri kreiranju Vaše idealne police osiguranja.

Zainteresovan sam za komunikaciju s brokerom.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime i Prezime

Kontakt

71000 Sarajevo, BiH

Fra Anđela Zvizdovića 1 (Unitic)

+387 61 320 163
+387 61 847 850

info@interbroker.ba